Du er her

Procedure for betaling for parturneringer

Distrikt Østjyllands bestyrelse besluttede på sit møde d. 13.1. 2016 at bede kommende deltagere i Distriktets parturneringer om at indbetale turneringsgebyret til Distriktets konto, Reg. nr. 7240, Konto nr. 1299218, inden tilmeldingsfristens udløb. Indbetalingen bedes foretaget parvis, og prisen er pt. kr. 250,00 pr. par, juniorer dog halv pris. Betaling for frokost og evt. anden forplejning sker fortsat kontant på spillestedet.

Bemærk venligst at betaling for deltagelse i turneringer arrangeret af Distriktets klubber, men med tilmelding her, skal ske direkte til den arrangerende klub.