Du er her

Indkaldelse til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 11. maj 2021 kl. 18.30 (spisning) / 19.00 start på generalforsamlingen
i Vanggaardcentret, Aarhus.
Endelig dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Konstatering af stemmetal
3. Distriktsbestyrelsens beretning
4. Aflæggelse af årsregnskab
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Meddelelser fra DBf
7. Debat om distrikternes rolle i fremtiden
8. Forslag fra distriktsbestyrelsen, klubber eller enkeltmedlemmer
9. Valg af distriktsbestyrelse
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Eventuelt
Endelig dagsorden med angivelse af indkomne forslag udsendes senest 1. maj.
I bestyrelsen sidder i øjeblikket Birgitte Engelbrechtsen, Anita Skøtt og Torsten Ørhøj. Alle genopstiller.
Af hensyn til planlægningen vil vi meget gerne senest d. 7. maj have en tilmelding om, hvor mange repræsentanter hver klub sender til spisningen. Tilmelding kan sendes til følgende adresser distriktoestjylland@gmail.com eller formand@distriktoj.dk.
Generalforsamlingen vil blive afholdt enten fysisk eller online via Zoom, alt efter det på det tidspunkt gældende forsamlingsloft. Vi beder derfor om en ikke-bindende tilmelding til selve generalforsamlingen også, da vi på den måde bedre kan planlægge, hvordan den skal afholdes.
I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen vil vi lægge turneringsplanen for næste sæson. Vi henstiller derfor til, at de klubber, som ønsker at afholde sølv- eller guldturneringer i den kommende sæson, informerer os derom i denne forbindelse.
På distriktsbestyrelsens vegne Birgitte Engelbrechtsen