Du er her

BERETNING FRA FORMANDEN FOR DISTRIKT ØSTJYLLAND 2020

Det er lidt mærkeligt at stå her og se tilbage på sæsonen 2020/21, for det føles ikke
som om, vi rent faktisk har haft en sæson. Da vi startede i september, var vi bare glade
for at være kommet i gang igen. Vi havde godt hørt snak om en anden bølge, men jeg tror ikke, der var
nogen af os, som havde forestillet os, at anden bølge kunne være værre end første omgang.
Men det kunne den jo, for nu står vi her og har været nedlukket i langt det meste af sæsonen. Vi fik lige
startet op i september, men allerede i december måned var det slut. Og hele coronasituationen har haft en
meget tydelig effekt på klubberne her i Østjylland. Vi har nu 2.244 medlemmer, hvilket svarer til en
tilbagegang på 14 % sammenlignet med sidste år.
Her i distriktet nåede vi at afholde to turneringer. Vi fik afsluttet sidste sæsons Serie 1 og spillet
distriktsmesterskabet for klubhold.
Vi havde også andre tiltag i støbeskeen, bl.a. et turneringslederkursus, som vi måtte aflyse. Men modul 1, 2
og 3 vil blive afholdt til efteråret i Horsens.
I distriktet har vi en egenkapital på ca. 90.000 kr. Det, synes vi egentlig, er mere end rigeligt med tanke på
bankernes nye politik med negative renter. Derfor vil vi gerne begynde at investere vores penge, men det
vil Torsten komme nærmere ind på under pkt. 8.
Og så tror jeg bare, vi står tilbage med et ønske om, at næste sæson bliver normal igen, så vi atter kan få
kort i hånden.

Distriktsbestyrelsen
v/ Birgitte Engelbrechtsen