Spil med stjernerne

Invitation til Distriktets kvalifikation til CBI.

Referat af generalforsamling 2016

Distriktet afholdt ordinær generalforsamling tirsdag d. 3. maj i Vanggaardcentret.

Formandens beretning

BERETNING FRA FORMANDEN FOR DISTRIKT ØSTJYLLAND 2015

Ny procedure for betaling for parturneringer

Bemærk venligst at betaling for deltagelse i turneringer arrangeret af Distriktets klubber, men med tilmelding her, skal ske direkte til den arrangerende klub.

Distrikt Østjyllands bestyrelse besluttede på sit møde d. 13.1. at bede kommende deltagere i Distriktets parturneringer om at indbetale turneringsgebyret til Distriktets konto, Reg. nr. 7240, Konto nr. 1299218, inden tilmeldingsfristens udløb. Indbetalingen bedes foretaget parvis, og prisen er pt. kr. 250,00 pr. par, juniorer dog halv pris. Betaling for frokost og evt. anden forplejning sker fortsat kontant på spillestedet.

Manual til oprettelse af parturnering i Bridge Centralen

Annalise Thorsen har udarbejdet en manual der trin for trin viser hvordan man opretter en parturnering i Bridge Centralen og Bridge Mate.

Abonnér på www.distriktoj.dk RSS