Indkaldelse til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 11. maj 2021 kl. 18.30 (spisning) / 19.00 start på generalforsamlingen
i Vanggaardcentret, Aarhus.
Endelig dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Konstatering af stemmetal
3. Distriktsbestyrelsens beretning
4. Aflæggelse af årsregnskab
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Meddelelser fra DBf
7. Debat om distrikternes rolle i fremtiden
8. Forslag fra distriktsbestyrelsen, klubber eller enkeltmedlemmer
9. Valg af distriktsbestyrelse
10. Valg af revisor og revisorsuppleant
11. Eventuelt
Endelig dagsorden med angivelse af indkomne forslag udsendes senest 1. maj.
I bestyrelsen sidder i øjeblikket Birgitte Engelbrechtsen, Anita Skøtt og Torsten Ørhøj. Alle genopstiller.
Af hensyn til planlægningen vil vi meget gerne senest d. 7. maj have en tilmelding om, hvor mange repræsentanter hver klub sender til spisningen. Tilmelding kan sendes til følgende adresser distriktoestjylland@gmail.com eller formand@distriktoj.dk.
Generalforsamlingen vil blive afholdt enten fysisk eller online via Zoom, alt efter det på det tidspunkt gældende forsamlingsloft. Vi beder derfor om en ikke-bindende tilmelding til selve generalforsamlingen også, da vi på den måde bedre kan planlægge, hvordan den skal afholdes.
I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen vil vi lægge turneringsplanen for næste sæson. Vi henstiller derfor til, at de klubber, som ønsker at afholde sølv- eller guldturneringer i den kommende sæson, informerer os derom i denne forbindelse.
På distriktsbestyrelsens vegne Birgitte Engelbrechtsen

Sæsonplan 2020-21 oprettet

Der er nu oprettet en sæsonplan, der beskriver distriktets planer for sæsonen 2020-21.
Den tilgås via menuen til venstre eller dette link Sæsonplan
Planen opdateres løbende.

Ekstraordinær generalforsamling i Distrikt Østjylland

Indkaldelse til EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Tirsdag den 18. august 2020 kl. 18.30 (spisning) / 19.00 start på generalforsamlingen i Vanggaardcentret, Aarhus.

Dagsorden.
1. Valg af dirigent
2. Konstatering af stemmetal
3. Distriktsbestyrelsens beretning
4. Aflæggelse af årsregnskab
5. Fastlæggelse af kontingent
6. Meddelelser fra DBf
7. Forslag fra distriktsbestyrelsen, klubber eller enkeltmedlemmer
8. Valg af distriktsbestyrelse
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. Eventuelt
Forslag, som ønskes behandlet under pkt. 7., skal sendes skriftligt til formanden senest 7. august Bemærkninger til dagsordenens punkter samt til indkomne forslag udsendes d. 8. august.
I bestyrelsen sidder i øjeblikket Annalise Thorsen, Niels Krøjgaard, Birgitte Engelbrechtsen og Torsten Ørhøj. Annalise Thorsen genopstiller ikke.
I umiddelbar forlængelse af generalforsamlingen vil vi lægge turneringsplanen for næste sæson. Vi henstiller derfor til, at de klubber, som ønsker at afholde sølv- eller guldturneringer i den kommende sæson, informerer os derom i denne forbindelse.
Af hensyn til planlægningen vil vi meget gerne senest d. 7. august have en tilmelding om, hvor mange repræsentanter hver klub sender til spisningen. Tilmelding kan sendes til følgende adresser distriktoestjylland@gmail.com eller formand@distriktoj.dk.

Abonnér på www.distriktoj.dk RSS